Aplicatie de gestiune a masei lemnoase !
Ce este VEGA GestLemn ...
Structura aplicatiei
Variante comerciale
Preturi si tarife
DEMO
Contact

Acces Aplicatie
CUI/CIF:


Partenerii nostrii
 
Structura aplicatiei "VEGA GestLemn"
 1. START

Revenire la pagina de start
 • Punctul ZERO al aplicatiei . . .
 2. Operare Docum.

Inregistrarea documentelor aferente diferitelor miscari de material lemnos in, intre sau dinspre gestiunile aflate in evidenta aplicatiei
 • Intrari Operarea documentelor de in baza carora se inregistreaza intrarile de material lemnos intr-o gestiune anume
 • Transformari Operarea documentelor in baza carora se fac diferite transformari/declasari de sortimente
 • Transferuri Inregistrarea documentelor de transfer a masei lemnoase intre diferite gestiuni
 • Livrari Inregistrarea documentelor de livrare a materialului lemnos inspre parteneri (Avize de expeditie, ... etc)
 • Facturare Inregistrarea si/sau emiterea Facturilor
 • Incasare Inregistrarea documentelor d eincasare
 3. Registru In./Ies.

Listarea dupa diferite criterii a documentelor inregistrate in bazade date a aplicatiei
 • REGISTRU GENERAL Afisarea Completa a Registrului de miscare si gestionare a materialului lemnos
 • Intrari Rapoarte cumulative si detaliate referitoare la documentele in baza carora s-au inregistrat intrarile de material lemnos in gestiunile urmarite
 • Transformari Lista documentelor de transformare/declasare a sortimentelor de masa lemnoasa
 • Transferuri Registrul documentelor aferente operatiunilor de transfer intern a materialului lemnos
 • Iesiri Lista documentelor in baza carora au fost descarcate anumite gestiuni
 • Facturari Lista Facturilor inregistrate in baza de date a aplicatiei
 • Incasari Lista documentelor de incasare inregistrate in baza de date a aplicatiei
 4. Rapoarte gestionare

Realizarea de diverse rapoarte referitoare la starea gestionara a diferitelor partizi, depozite sau sectii de prelucrare
 • SP/SD Situatia Gestionara a Parizii / Depozitului
 • Intrari Raportul cumulativ al intrarilor de material lemnos, pe gestiuni
 • Transformari Raportul cumulativ al transformarilor sortimentale a materialului lemnos, pe gestiuni
 • Transferari Raportul cumulativ al transferurilor de material lemnos, pe gestiuni
 • Iesiri Raportul cumulativ al livrarilor de material lemnos, pe gestiuni
 • STOCURI Situatia Generala a stocurilor de material lemnos, la nivel de gestiuni
 • Rap. Contracte Situatia Derularii contractelor: Prevederi contractuale si Livrari
 • Rap. Curse Raportul detaliat al volumelor si distantelor aferente documentelor operate, grupate pe masini
 5. Costuri

Operarea costurilor directe si indirecte, precum si distribuirea acestora pe gestiuni
 • Inreg. Directe Inregistrarea documentelor ce urmeaza a fi luate in considerare la calcularea costurilor DIRECTE
 • Inreg. Indirecte Inregistrarea documentelor ce urmeaza a fi luate in considerare la calcularea costurilor INDIRECTE
 • Reg. DOC Listingul complet al documentelor operate in scopul calcularii costurilor
 • Cost Luna Listingul centralizator al documentelor (ca valoare totala sau partiala) ce intervin in calculul costurilor directe si/sau indirecte pentru o luna anume
 • DISTRIBUIRE Distribuirea pe gestiuni si/sau partizi a costurilor DIRECTE si INDIRECTE
 • LUNAR Vizualizarea si listarea rapoartelor de cost pentru o anumita luna de activitate
 • Rap AN Vizualizarea si listarea rapoartelor de cost pentru un intreg an de activitate
 6. Anexe

Permite definirea gestiunilor, tipului acestora a nomenclatorului sortimental, etc
 • Gestiuni Actualizarea si intretinerea listei gestiunilor proprii
 • Parteneri Afisarea si actualizarea listei de parteneri (Furnizori si Beneficiari)
 • Sortimente Afisarea si intretinerea nomenclatorului de sortmente de masa lemnoasa
 • Clase Doc. Catalogul tipurilor de documente folosite si asocierea acestora diferitelor operatiuni
 • Clase Cost Lista subrupelor de costuri utilizate in calcule
 • Inreg. Contracte Inregistrare si initializare contracte
 • Autentificare Panoul de autentificare
 

Numar Total Accesari: 10986, Numar Locatii: 2327, din 2010-07-18, IPul dvs.: 54.80.183.100, IP proxy: 54.80.183.100 Nume Proxy: ec2-54-80-183-100.compute-1.amazonaws.com
by Zaurus @ VEGA Software