La start LEMN MANAGER VEGA Hardware - Inedit Aplicatiile VEGA Servicii Despre SAAS Licitatii Colaboratori Contact

Ne diversificam activitatea
VEGA Hardware - o ramura noua in cadrul activitatii societatii VEGA Software!!!

LEMNMANAGER.RO
Site de prezentare si consultare a Ofertelor si Cererilor de material lemnos publicate de catre utilizatorii aplicatiei .::VEGA Pro SUMAL::.;

Legaturi Rapide
 • SITE VEGA GestLemn
 • ProNetSilva
 • Detalii VEGA Gestlemn
 • VEGA GestCost Furnire
 • VEGA Farm
 • VEGA SAAS
 • Contact

Partenerii nostrii
''SAAS - Software As A Service'' - Costuri si griji mult reduse !!!
- "Software As A Service"
- Costuri si griji mult reduse !!!
Detalii ...

VegaGestLemn - Evidenta gestionara a masei lemnoase exploatate, cumparate. Evidentierea intrarilor, transformarilor, reansferurilor.
- Gestiunea exploatarii si depozitelor de masa lemnoasa. Detalii ...
VEGA Farm - Evidenta gestionara a fermei zootehnice de bovine. Inregistrarea evenimentelor individuale sau colective, calculul costurilor directe si indirecte.
- Gestiunea fermei de bovine.
- Evenimente individuale sau colective, calculul costurilor directe si indirecte.
Detalii ...
 

VEGA Software ofera asistenta logistica a licitatiilor de masa lemnoasa
        Aplicatia ProNetSilva ne permite sa va oferim suportul logistic necesar in vederea asistarii organizarii de licitatii de masa lemnoasa pe picior sau sub forma de sortimente fasonate.

        - Liste de licitatie intocmite rapid,
        - Inscrierea si gestionarea participantilor si a conditiilor de inscriere,
        - Inregistrarea rapida, transparenta (prin proiectare pe ecran) si distribuita a ofertelor,
        - Licitatii cu strigare sau in plic inchis si sigilat,
        - Generarea automata a contractelor si a proceselor verbale aferente,
        - Rapoarte de sinteza referitoare la sesiunea de licitatie/negociere,


        In vederea unor eventuale colaborari, va rugam sa nu ezitati a ne contacta.

Prezentare Generala
Scopul aplicatiei este asistarea si centralizarea operatiunilor efectuate la nivelul birourilor de fond forestier si productie, referitoare la borderourile de exploatare a masei lemnoase pe picior, organizarea licitatiilor si negocierilor de vanzare de masa lemnoasa pe picior si masa lemnoasa fasonata, desfasurarea licitatiilor, generarea automata contractelor si a documentelor de dupa sesiunea de licitaie/negociere (procesul verbal), precum si interfatarea cu alte aplicatii conexe utilizate.

Operatii APV
 
Borderouri de exploatare
 
Licitatii MLP & MLF

Lista detinatorilor
-  Adaugarea unui nou detinator de padure, in vederea administrairi
-  Prezentarea datelor de identificare a detinatorilor de padure aflata in administrare
-  Modificarea datelor contractuale de administrare a padurilor pentru un anumit detinator
Liste APV
-  Prezentarea tabelata sumara a APV-urilor, filtrate dupa diferite criterii (OS, an de productie, produs sau taiere)
-  Prezentarea in detaliu a A.P.V.-ului si a fisei de calcul valoric, prin selectarea Ocolului Silvic si a numarului A.P.V.
-  Utilizatorului i se ofera posibilitatea de modificare manuala a apartenentei unei partizi la un anumit borderou sau la o anumita lista de licitatie
-  Permite selectarea detinatorului suprafetei forestiere in care este amplasata o partida
 

Borderouri de exploatare
-  Definirea datelor caracteristice unui borderou de exploatarea, precum si accesul la arondarea partizilor.
-  Arondarea partizilor la un anumit borderou de exploatare
-  Prezentarea detaliata a borderoului de exploatare, dupa diferite criterii selectabile in panou
-  Prezinta starea de Contractare / Exploatare a partizilor aferente unui Borderou
Transmisii de date
-  Realizarea pachetului de date necesar pentru actualizarea informatiilor referitoare la contracte si transmiterea inspre O.S.
-  Prelauarea datelor transmise de catre Ocoalele Silvice, prin conectare directa la resursa FTP
-  Prelauarea datelor din fisierele transmise de catre Ocoalele Silvice
 

Liste de Licitatie
-  Declararea unei noi date de licitatie, a tipului acesteia si a permisiunilor de editare, preselectie si licitare
-  Alocarea partizilor ce urmaeza a fi supuse licitatiei intr-o anumita data declarata anterior
-  Prezentarea detaliata a listei partizilor ce urmeaza a fi supuse licitatiei.
Lista Agentilor Economici
-  Permite accesul la datele de identificare a agentilor economici inclusi in baza de date: Date de contact, Cazierul, ... etc.
-  Introducerea unui nou agent economic in baza de date
Participantii la licitatie
-  Inregistrarea cererilor de participare a agentilor economici la o anumita licitatie
-  Prezentarea situatiei inscrierii agentilor economici in scopul participarii economice la o annumita licitatie

In complectare ...
Licitatia
-  Ofera acces la panoul de selectie a datei de licitatie si la comanda de lansare a sesiunii de licitare
-  Prezinta lista de rapoarte disponibile referitoare la desfasurarea unei licitatii si la rezultatele acesteia
-  Ofera posibilitatea de operare, afisare si listare a contractelor aferente partizilor adjudecate
Negocieri
-  Ofera posibilitatea operarii propunerilor de negocieri
-  Vizualizarea si listarea contractelor de vanzare a masei lemnoase pe picior incheiate in urma sedintelor de negociere directa
-  Prezinta lista de rapoarte disponibile referitoare la desfasurarea unei negocieri si la rezultatele acesteia
Esalonari
-  Ofera acces la panoul de inregistrare a graficului de exploatare aferent unui contract anume
-  Graficul de esalonare a platilor si exploatari pentru partizile contractate
-  Situatiile de derulare financiara a contractelor
-  Situatia predarilor spre exploatare a transelor prevazute
-  Raport cumulativ comparativ referitor la derularea contractelor

Numar Total Accesari: 184708, Numar Locatii: 21650, din 2006-11-03, IPul dvs.: 54.81.197.24, IP proxy: 54.81.197.24 Nume Proxy: ec2-54-81-197-24.compute-1.amazonaws.com
by Zaurus @ VEGA Software